جلسه سرويس دانش آموزي (طرح سپند)

در مورخ 97/06/15 جلسه سرويس دانش آموزي با حضور برادر كريمي نماينده سازمان مديريت حمل و نقل بار ومسافر در محل اداره آموزش وپرورش شهرستان ملاير با حضور ديگر نمايندگان دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديد . در اين جلسه مقرر گرديد تمامي رانندگان نسبت به دريافت گواهي تائيد صلاحيت از سازمان و اداره پليس راهور اقدام نمايند وجلسات توجيهي جهت رانندگان با هماهنگي ادارات ذيصلاح برگزار گردد