آغاز فعاليت هيئت مديره جديد تعاوني تاكسيرانان ملاير

در مورخ 97/06/07 با حضور برادر احمد هاشمي عضو محترم شوراي اسلامي شهر ملاير و آقاي محمد لطفي سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل بار ومسافر،شركت تعاوني تاكسيرانان ملاير با مديريت هيئت مديره جديد رسماً آغاز به كار كرد وقسم نامه توسط تمامي اعضاي شركت تعاوني قرائت گرديد.