مجمع عمومی عادی اتحادیه در تاریخ 96/11/26 در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی اتحادیه در تاریخ 96/11/26 در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهندس افشانی معاون محترم عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها ودهیاری‌های کشور، آقای دکتر معصومی معاون محترم امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آقای مهندس موفق مدیر کل محترم حراست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سرکار خانم حصاری مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حضور داشتند. آقای دکتر امامی امین رییس هیأت مدیره و آقای دکتر مسلم خانی مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی درخصوص اقدامات انجام شده و برنامه های جدید جهت ارتقای سطح کیفی اتحادیه مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه آقای مهندس ناصری عضو هیئت مدیره و رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شیراز به نمایندگی از مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی به بیان مسائل و مشکلات موجود در سازمان ها پرداخته و خواستار توجه و رسیدگی مسئولین در خصوص رفع مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی شدند. آقای مهندس افشانی پس از استماع بیانات نماینده سازمان های اتوبوسرانی اظهار داشتند که زیربنای اقتصاد هر جامعه ای مبتنی بر سه محور آب، حمل و نقل و انرژی استوار است و از این منظر هیچ کشوری به توسعه دست نمی یابد مگر اینکه به این سه حوزه توجه جدی داشته باشد. وی افزود: به همین جهت توجه به حمل و نقل بویژه حمل و نقل عمومی یعنی توجه به توسعه اقتصادی و در نهایت توسعه کل کشور که موضوع بسیار حائز اهمیتی است. در ادامه ایشان خاطرنشان کردند: سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور آمادگی دارد تا مواردی را که سازمان های اتوبوسرانی شهری کشور بعنوان پیشنهاد یا راهکار مدنظر دارند را در جهت بهبود حمل و نقل درون شهری بررسی و‌اجرایی نماید.

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۵_۱۷-۲۹-۴۴

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۵_۱۷-۲۹-۴۹ (2)photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۵_۱۷-۲۹-۴۹photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۵_۱۷-۳۰-۱۰photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۵_۱۷-۲۹-۴۳