فراخوان به همكاري تاكسيرانان در تاكسي بيسيم 1830

LG_1442817931_321a694ea8b141d7c752ff02d99f5af7

 

 

اطلاعیه
قابل توجه كليه تاكسيرانان محترم

به اطلاع مي رساند كه براساس مصوبه فرمانداري محترم ويژه شهرستان ملاير سازمان تاكسيراني در نظر دارد تعداد 80 دستگاه تاكسي را در قالب تاكسي بي سيم ساماندهي نمايد لذا تاكسيداران محترمي كه متقاضي فعاليت بصورت تاكسي بيسيم مي باشند و داراي خودرو پژو يا سمند مي باشند تا مورخ 15/05/95 فرصت دارند كه ضمن مراجعه به سازمان تاكسيراني از چگونگي ثبت نام آگاهي يابند.
شرايط فعاليت در تاكسي بي سيم :
1. پرداخت هزينه رهن دستگاه بي سيم خودرو به نرخ روز
2. انجام تعهد محضري توسط مالك تاكسي مبني بر تعهد حداقل دو سال فعاليت تحت نظر تاكسي بيسيم
3. تاكسي فعال در تاكسي بي سيم حق هيچگونه فعاليت به صورت تاكسيهاي موجود در سطح شهر را ندارد
4. هزينه كميسيون فعاليت در شركت مذكور(تاكسي بي سيم ) به دو صورت پرداخت مي گردد:
الف : پانزده درصد هر سرويس ب: قرارداد ماهيانه
5. انتقال مسافر از مبدا به مقصد ( طبق كرايه تعريف شده)
6. تعهد نسبت به شيفت شب در تاكسي بي سيم
7. تعهد راننده در خصوص استفاده صحيح از دستگاه بي سيم
ضمناً تاكسيداران از كليه حقوق مربوط به تاكسي خود برخوردار مي باشند وبعد از اتمام قرارداد دو ساله به خطوط قبلي خود باز مي گردند ومبلغ رهن دستگاه بيسيم پس از اطمينان از سلامت دستگاه عودت داده مي شود