آغاز طرح كنترل و نظارت بر تاكسيهاي شهر ملاير

IMG_7525

 

سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري ملاير با اشاره به آغاز طرح كنترل و نظارت بر تاكسيهاي شهر ملاير اظهار كرد اين طرح از اول آذر ماه شروع و تا يك هفته ادامه خواهد داشت.وي ادامه داد در اين طرح گشت و بازرسي سازمان تاكسيراني با بهره گيري از امكانات و استفاده از ظرفيت نيروهاي اجرايي همه روزه نسبت به كنترل و نظارت بر تاكسيها اقدام خواهد كرد. لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني ملاير تصريح كرد در اين طرح كليه تاكسيهاي درون شهري از نظر علائم شطرنجي،كد شناسايي ، بغل نويسي در دو طرف درب جلو،داشتن نرخ نامه ،تابلو سقفي و نظافت داخلي و بيروني خودرو كنترل ميشوند.لطفي گفت اين طرح تداوم خواهد يافت و با خودروهاي فاقد علائم ذكر شده برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. وي ياد آور شد اين طرح در تمام نقاط سطح شهر بويژه در چهار خيابان اصلي شهر ملاير توسط بازرسين سازمان انجام ميشود.