برگزاري مراسم هفته يادمان قربانيان سوانح رانندگي

IMG_7684

در روز شنبه مورخه 94/8/23 مراسمي با حضور سرپرست سازمان تاكسيراني و ديگر مسئولين شهرستاني و استاني در محل مسجد اميرالمومنين روستاي كركان از توابع شهرستان ملاير به مناسبت هفته يادمان قربانيان سوانح رانندگي برگزار گرديد.اين مراسم به منظور جلب توجه افكار عمومي جامعه نسبت به مسئوليت اجتماعي همگاني در قبال ارتقاء ايمني بوده و روز عابران پياده نيز نامگذاري شده است. اين مراسم توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي شهرستان ملاير برگزار گرديد و در اين مراسم مدير كل محترم سازمان پايانه هاي استان و فرماندهي محترم پليس راه استان در خصوص سوانح رانندگي و تصادفات و عابران پياده سخنراني نمودند.