برگزاري جلسه كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر ملاير با حضور تاكسيرانان

IMG_7633

در روز شنبه مورخه 94/8/16 جلسه كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر ملاير با حضور كليه اعضا از جمله مهندس صفوي زاده رياست محترم جلسه و عضو شوراي شهر و لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني و مهندس روستايي معاونت عمراني شهرداري و جناب پاكبين و اسدي از شهرداري و جناب چهاردولي مسئول ترافيك شهرداري و جناب سرگرد احمدي معاونت پليس راهور و جناب احمدي كارشناس ترافيك فرمانداري ويژه و آقاي عبدي(ايران خودرو )بعنوان شهروند و برخي از تاكسيرانان تشكيل گرديد كه در اين جلسه ابتدا موضوع ايجاد بريدگي و يا ميدان در روبروي راهنمايي و رانندگي مطرح و بحث شد.سپس تاكسيرانان بنامهاي قمري-موسوي-روشن-زنگنه-باقري به عنوان نماينده تاكسيرانان هر كدام تك تك انتقادات و مشكلاتشان را مطرح و بيان فرمودند.و جناب احمدي نماينده فرمانداري ويژه در پاسخ به انتقادات و گلايه هاي تاكسيرانان مسائلي را بازگو و جواب دادند. بعد لطفي سرپرست سازمان تاكسيراني ضمن تشكر از زحمات و خدمات رساني تاكسيرانان عزيز و خدوم و زحمتكش در امر حمل و نقل و جابجايي همشهريان برخي از انتقادات ايشان را بحق دانستند و اذعان داشتند اگر همكاري خود تاكسيرانان و تاكسيداران نباشد هچ كاري از پيش نميرود و مقرر گرديد با همكاري و همفكري و تلاش سازمان در صدد رفع آنها اقدام لازم را بعمل آورد.سپس مهندس صفوي زاده در خصوص امكانات رفاهي و معيشتي تاكسيرانان مواردي را متذكر و بيان فرمودند و مقرر شد در اين راستا سازمان تمهيدات و اقدامات لازم را انجام نمايد.