انجام مانور سازمان تاكسيراني به مناسبت هفته پدافند غير عامل

IMG_7521در روز شنبه مورخه 94/8/9 ساعت 10 صبح مانور (رژه) جهت اعلام آمادگي و حضور هر چه بيشتر در صحنه تاكسيها به مناسبت هفته پدافند غير عامل با همكاري پليس محترم راهور و گشت و بازرسي سازمان تاكسيراني و برخي از تاكسيداران و تاكسيرانان در سطح شهر ملاير برگزار گرديد.