برگزاري مراسم آموزش ترافيك به مناسبت هفته ناجا توسط پليس راهور

IMG_7410در روز شنبه مورخه 94/7/11 در محل پارك ترافيك شهرداري ملاير مراسم آموزش ترافيك توسط پليس محترم راهور به مناسبت هفته نيروي انتظامي با حضور دانش آموزان مدارس و با هماهنگي و همكاري اداره آموزش و پرورش و اعضاي شوراي ترافيك برگزار گرديد كه در اين مراسم توسط پليس محترم راهور و معاونت محترم سياسي فرمانداري ويژه نكات آموزشي و ترافيكي و رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مطرح گرديد.در اين جلسه مسئولين برخي از ادارات و نهادها و ارگانها ازجمله معاونت محترم سياسي فرمانداري ويژه شهرستان ملاير و برخي از پرسنل فرمانداري ويژه و فرماندهي محترم نيروي انتظامي و پليس راهور و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و مدير عامل محترم سازمان اتوبوسراني و سرپرست سازمان تاكسيراني و معاونت محترم عمراني شهرداري و رياست محترم اداره آموزش و پرورش ملاير و ديگر مسئولين شهرداري شركت داشتند. در اين جلسه ضمن بررسي و بيان نكات آموزشي ترافيك جهت دانش آموزان به تاكسيرانان نيز مسائل ترافيكي و رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را متذكر و يادآوري نمودند در پايان هم دانش آموزان از نزديك در پارك ترافيك با مسائل ترافيكي و علائم راهنمائي و رانندگي آشنا شدند.