برگزاري جلسه آموزش سرويس مدارس ويژه تاكسيرانان با همكاري پليس راهور

IMG_7209در روز دوشنبه مورخه 94/6/30 در محل سالن سازمان آتش نشاني ملاير واقع در خيابان باهنر جلسه اي با حضور مسئولين سازمان تاكسيراني و پليس محترم راهور و برخي از تاكسيداران و رانندگان تاكسي با موضوع آموزش سرويس مدارس برگزار گرديد.در اين جلسه ابتدا سرپرست سازمان ضمن قدرداني از تلاش و زحمات تاكسيرانان عزيز در امر خدمات رساني به همشهريان خواستار همكاري بيشتري با بازرسان سازمان و ماموران پليس راهور شدند. جناب سرگرد احمدي معاونت محترم پليس راهور شهرستان ملاير نيز در خصوص سرويس مدارس و دانش آموزان مطالبي را بيان فرمودند .در پايان هم سوالات و انتقادات تاكسيرانان مطرح گرديد.