جابجايي ساختمان اداري سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير

IMG_6743به اطلاع همشهريان و شهروندان محترم و تاكسيرانان عزيز ميرساند ساختمان اداري سازمان تاكسيراني ملاير به آدرس بلوار نبوت بالاتر از پارك مهر نرسيده به ميدان قائم سمت راست انتقال يافته است.