بازرسي ادواري مخازن cng تاكسي هاي ملاير

سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري ملاير با اعلام اين خبر گفت با توجه باينكه 85 درصد تاكسي فعال در ناوگان تاكسيراني ملاير دوگانه سوز و مجهز به سيستم سي ان جي هستند و حضور اين خودروها براي فعاليت بايد از نظر ايمني و جلوگيري از بروز حوادث غير مترقبه براي شهروندان محترم بررسي شود مي بايست بطور مستمرجهت انجام معاينه فني تست گردند. وي بابيان اينكه اين اقدام با همكاري اداره محترم استاندارد شهرستان ملاير و همدان انجام ميشود اظهار داشت مقرر شد كليه تاكسيهاي گازسوز هر چند وقت يكبار با اعلام اداره استاندارد مورد تست ادواري مخزن سوخت cng قرار بگيرند و از اين بابت هيچ هزينه اي از رانندگان تاكسي دريافت نميشود.