تاكسيراني ملاير در خدمت روزه داران عزيز

سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر ملاير از تقويت خدمات رساني ويژه تاكسيها در ساعات بعدازظهر بويژه از ساعت 19 تا اذان مغرب و پس از آن خبر داد. ايشان با بيان اينكه شهروندان در ساعات پرازدحام قبل از افطار در ماه رمضان براي استفاده تاكسي مشكلي نخواهند داشت گفت خدمت رساني تاكسيها در ماه رمضان همچون روزهاي گذشته صورت ميگيرد و نيروهاي گشت و بازرسي در سطح شهر بر عملكرد تمامي تاكسيها نظارت خواهند داشت .