عقد قرارداد با مجموعه كارواش سام

سازمان تاكسيراني در جهت رفاه حال تاكسيرانان زحمتكش با مجموعه كارواش سام به مديريت آقاي رئيسي به آدرس سر پل حرم آباد ميدان نيراي انتظامي با تخفيف ويژه عقد قرارداد نموده است تاكسيرانان عزيز ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر از جزئيات قيمت به سازمان تاكسيراني مراجعه نمايند .

download (1)

download