شرح وظایف

1-اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی و ایستگاه ها متناسب با بافت شهری و جمعیت شهر

2-سرویس دهی به کلیه خطوط . خیابانهای سطح شهر متناسب با ترافیک شهر

3-اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی

4-بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های سازمان و پیشنهاد به مراجع ذیربط قانونی

5-نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرائی سازمان

6-نظارت بر سرویس دهی تاکسیرانی در امر برخورد با مردم  و رعایت قوانین و مقررات سازمان

7-جلب همکاری سایر ارگانها مخصوصا پلیس راهور در جهت تامین رفاه شهروندان

scan0002

scan0001

حscan0003